КЛЕИ ПАРКЕТОЛЕП
___
е к о л о г і ч н и й к л е й д л я п а р к е т у
8
д а є е л а с т и ч н і і д у ж е
м і ц н і ш в и
я в і д м і н н а а д г е з і я д о
д е р е в а т а о с н о в и
я е л а с т и ч н и й п і с л я
в и с и х а н н я
К Л Е Й П А Р К Е Т О Л Е П
Це дисперсія наповнювачів у водорозчинному органічному в'яжу-
чому з додаванням допоміжних засобів. Характеризується відмін-
ною адгезією до бетонної основи і дерев'яних матеріалів для
покриття підлог. Після висихання шов залишається еластичним
і відрізняється високою стійкістю до розривів. Не містить шкід-
ливих для здоров'я летких розчинників. Призначений для
приклеювання на бетонних основах дерев'яних підлог, тобто
паркету, великих мозаїчних плит, паркетних клепок і т.п. Не при-
датний для приклеювання дрібної мозаїки.
С П О С І Б З А С Т О С У В А Н Н Я
■ Підготовка - бетонна основа повинна бути міцна, рівна, суха,
містити не більше, ніж 3% вологи, без забруднень, пилу і жиру.
Дерев'яний матеріал, призначений для приклеювання до основи,
витримати у приміщенні, в якому він буде вкладатися, не менше
як 24 години.
Перед використанням клей ретельно перемішати. При необхід-
ності дуже обережно (!) розбавити водою.
П Р И К Л Е Ю В А Н Н Я
Наклеювання виконувати при температурі основи вище +15°С.
Перемішаний клей виливати порціями на попередньо підготовану
основу.
Нанести клей на поверхню трохи більшу за площею, ніж один ряд
матеріалу, що буде викладатись.
Елементи, що будуть приклеюватись, приклеювати не швидше,
ніж 20 хвилин з моменту накладання клею на основу. Елементи
підлоги відразу ж після укладання сильно притиснути один до
другого і стабілізувати клинцями. Після укладання підлоги у всьо-
му приміщенні клинці витягнути.
Між стіною і викладеною поверхнею підлоги залишити по пери-
метру приміщення зазор приблизно 2 см. Викладений паркет
вирівняти шліфуванням не менш як через 10 днів після закінчення
склеювання. Після закінчення робіт інструмент помити водою.
В Л А С Т И В О С Т І В И Р О Б У
■ РОЗХІД - від 0,8 до 1,2 кг/м2
■ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ -1 2 місяців
з дня виробництва
■ УПАКОВКА - пластикова -1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг
предыдущая страница 62 Sniezka читать онлайн следующая страница 64 Sniezka читать онлайн Домой Выключить/включить текст