термостійкі фарби
вМЕ^КА
ДЛЯ РАДІАТОРІВ
м о д и ф і к о в а н а а к р и л о в а
в о д о р о з ч и н н а е м а л ь
% с т і й к а д о п і д в и щ е н и х
т е м п е р а т у р
ш
н е ж о в т і є з п л и н о м ч а с у
е к о л о г і ч н а , в о д о р о з ч и н н а
в і д м і н н а а д г е з і я д о р і з н и х
о с н о в
ш в и д к о в и с и х а є
Водорозчинна акрилова емаль
в м є г к А Д Л Я Р А Д І А Т О Р І В
завдяки своїм властивостям призначається для декоративно-
захисного фарбування радіаторів і елементів системи опалення.
З А С Т О С У В А Н Н Я
Емаль призначена передусім для декоративно-захисного фар-
бування радіаторів і систем центрального опалення. Створює
покриття стійке до нагрівання до +80°С. Може також засто-
совуватися для фарбування поверхонь з дерева і деревопо-
хідних матеріалів, бетону, сталевих і чавунних елементів, шту-
катурок і гіпсокартонних плит всередині приміщень.
С П О С І Б З А С Т О С У В А Н Н Я
В Підготовка - поверхні, що фарбуються, мають бути сухі,
очищені від пилу, жирних і смолистих забруднень та іржі. Не
застосовувати для фарбування гарячих поверхонь або кольо-
рових металів, наприклад, міді. Жирні місця промити екстрак-
ційним бензином. Нові сталеві і чавунні елементи загрунтувати
антикорозійною фарбою 6М ІЕ2КА ІЖ ЕКСЖ Б. Дерев'яні
елементи пофарбувати фарбою 6ІЧІЕ2КА ҐРУНТОВКА ДЛЯ
ДЕРЕВА. Реставрація - усунути забруднення і нестійку фарбу.
Місця, пошкоджені корозією, очистити і загрунтувати. Нерівності
деревини зашпаклювати і загрунтувати. Поверхні нормальної
якості зачистити дрібнозернистим абразивним папером.
Фарбування - емаль розмішати, при потребі розвести до ро-
бочої консистенції. Надмірне розведення погіршує якість покрит-
тя. Наносити пензлем, валиком, гідродинамічним або пневма-
тичним розпилювачем в 1-2 шари з інтервалом приблизно
4
години. Фарбування здійснювати при температурі поверхні від
+10°С і вологості повітря нижче 80%. Розчинник для розведення
фарби і миття інструментів - вода. Час висихання при температурі
+20°С і вологості повітря 65% становить приблизно 4 години.
Приміщення, закрите протягом виконання робіт, провітрити до
зникнення запаху. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Зберігати і складувати у герметично закритій упаковці. Не вико-
ристовувати на кольорові метали.
В Л А С Т И В О С Т І В И Р О Б У
РОЗХІД - при накладанні одного шару на поверхню площею
до 10 м2 розхід фарби складає 1 дм3
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ - 24 місяці
з дати виготовлення
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ - від +5°С до +30°С в щільно
закритій упаковці
УПАКОВКА металева - 0,4 дм3; 0,75 дм3; 2,5 дм3
УВАГА! При фарбуванні елементів із міді можуть виступати
плями!
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
предыдущая страница 52 Sniezka читать онлайн следующая страница 54 Sniezka читать онлайн Домой Выключить/включить текст