д л я д е р е в а т а м е т а л у
(гідродинамічний, пневматичний) 1-2 шари (не ґрунтовані 2 шари)
з близько 4-годинним інтервалом. Малярні роботи виконувати при
температурі вище +10°С і вологості повітря нижче 80%. Розба-
влення й миття інструменту - вода. Час висихання при темпе-
ратурі +20°С і вологості повітря 65% - до 4 годин. Під час малярних
робіт та після їх закінчення приміщення провітрювати до зни-
кнення запаху. Зберігати у недоступному для дітей місці. Збері-
гати й складувати у щільно закритих упаковках.
РО ЗХІД
- при накладанні одного шару на поверхню площею
12 мг розхід фарби складає 1 дм3
ТЕР М ІН П РИ ДАТНО СТІ Д О В И КО РИС ТАНН Я
- 24
МІСЯЦІ
з дати виготовлення
ТЕМ ПЕРА ТУРА З Б ЕРІГА Н Н Я
- від +5°С до +30°С в щільно
закритій упаковці
УП А КО В КА
металева - 0,4 дм3, 0,8 дм3
Д О С ТУП Н І КОЛЬОРИ
я в
шш
предыдущая страница 41 Sniezka читать онлайн следующая страница 43 Sniezka читать онлайн Домой Выключить/включить текст