з а х и с т
Ц Е Л Ю Л О З Н А
ҐР У Н Т О В К А
для дерева
запобігає потемнінню дерева
відмінна адгезія до основи
швидко висихає
Б иР Е Я Ь А К ЦЕ ЛЮ Л О ЗН А ҐРУН ТО В КА
це розчин нітроцел-
юлози в суміші органічних розчинників з додаванням допоміжних
та облагороджуючих речовин. Створює покриття, яке ізолює де-
ревину від безпосереднього контакту з поверхневими лаками, які
можуть призвести до небажаних змін його природного кольору.
ЗАСТО СУВАН НЯ :
З Ц Р Е Я Ь А К ЦЕ ЛЮ Л О ЗН А ҐРУН ТО В КА
призначена для ґрун-
тування деревини та деревопохідних матеріалів, які знаходяться
всередині будинків. Особливо рекомендується як ґрунтовка для
деревини з метою запобігання потемнінню або зміни кольору під
впливом поверхневих лаків на базі розчинників. Рекомендується
як ґрунтовка під лаки на базі розчинників: нітро, поліуретанові, ті
що твердіють під впливом вологи, для фарбування паркетів, під-
лог, мозаїки та стінних панелей.
ТЕР М ІН П РИ ДА ТНО СТІ Д О В И КО РИСТА НН Я
-1 8 місяців від
дати виготовлення
УП А КО В КИ -
металеві банки: 1 л, 3 л, 5 л, 10 л
РО ЗХІД
- до 12 мг/л при одноразовому фарбуванні
ТЕМ ПЕРАТУРА ЗБ ЕРІГА Н Н Я
- від +5°С ДО +25°С у щільно
закритій упаковці
Д О С ТУП Н І КОЛЬОРИ
предыдущая страница 32 Sniezka читать онлайн следующая страница 34 Sniezka читать онлайн Домой Выключить/включить текст