15
ш п а к л ю в а л ь н і м а с и д с к у ь р и т г
температурі поверхні і повітря не нижче +10“С. Готове сухе по-
криття відшліфувати абразивним папером або сіткою і очистити
від пилу. Фарбувати силікатною фарбою не раніше, ніж через
5 днів або іншою фасадною фарбою через 4 тижні. Час висихання
і затвердіння при температурі +20°С і вологості повітря 65%
становить приблизно 4 години, в залежності від товщини накла-
дання. При іншій температурі і вологості вказаний час подо-
вжується або скорочується.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
■ РО ЗХІД
- залежить від товщини шару, близько 4,5 кг/м2 при
товщині шару 3 мм
■ ТЕР М ІН П РИ ДАТНО СТІ Д О В И КО РИСТА ННЯ
- 6 місяців
з дати виготовлення
■ У П А КО В КА
- паперові мішки - 2 кг, 5 кг, 20 кг
УВ АГАІ
Після стабілізації покриття на нього слід нанести деко-
ративно-захисний шар (наприклад, фасадної фарби). Рекомен-
дується уникати проведення робіт під прямим, яскравим соня-
чним промінням, під дощем, при сильному вітрі або у випадку,
якщо протягом 7 днів передбачається зниження температури
нижче 0°С. Робоча температура від +10°С до +25°С.
О берігати від вологи. Зберігати у сухом у місці.
Д О С ТУ П Н І КОЛЬ О РИ
предыдущая страница 26 Sniezka читать онлайн следующая страница 28 Sniezka читать онлайн Домой Выключить/включить текст