ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
РО ЗХІД
- при одноразовому покритті до 5 м2при застосуванні
1 дм3 засобу
ТЕРМ ІН П РИ ДАТНО СТІ Д О В ИКО Р И С ТА НН Я
- 12 місяців
з дати виробництва
ДАТА ВИГО ТО В ЛЕН Н Я
- на упаковці
ТЕМ ПЕРАТУРА ЗБ ЕРІГА НН Я
- від +5°С до +25°С
УП А КО В КА
пластикова - пляшка 0,5 дм3, 1 дм3, каністра
5 дм3, 10 дм3
УВАГА!
Засіб містить речовини, дуже шкідливі для здоров'я. Дезінфекцію
слід проводити при відкритих вікнах, застосовуючи захисні оку-
ляри, рукавиці та одяг.
Під час роботи забороняється їсти і палити. Оберігати шкіру від
контакту з препаратом. Не допускати потрапляння препарату на
харчові продукти і корми для тварин. Після завершення роботи
вимити руки та обличчя водою. Захисний одяг та інструменти
зберігати в окремому приміщенні. Зберігати у місцях недоступних
для дітей.
предыдущая страница 20 Sniezka читать онлайн следующая страница 22 Sniezka читать онлайн Домой Выключить/включить текст