Бассейн из термоблоков
t
Для бассейна из термоблоков можно не рыть котлован с запасом,
как это делают в случае бетонной чаши, поскольку удалять опалубку
не потребуется
t
Стенки бассейна требуют более серьезного армирования,
чем стены дома, так как испытывают сильное давление
со стороны воды
И
нтересным применением тех-
нологии несъемной опалубки
из пенополистирола является стро-
ительство бассейна. Чаша бассейна
из термоблоков может быть любой
формы и размера, сооружается в те-
чение месяца. Необходимо учитывать,
что стенки бассейна нуждаются в более
серьезном армировании, чем сте-
ны дома, так как на них оказывает
дополнительное давление вода.
Еще одно существенное преимущес-
тво бассейна из термоблоков - вода
в нем дольше сохраняет комфортную
температуру.
Р
ш ®
П0РИ30ВАНІ КЕРАМ
ІЧНІ БЛОКИ
СВІТОВИЙ ЛІДЕРУ ВИРОБНИЦТВІ
КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ ТА БЛОКІВ
Чому обирають Поротерм?
В 12 типорозмірів Рогойїегт
В Швидкість та простота кладки
В Економія коштів
В Дійсно поризована кераміка
В Висока термоізоляція
В «Дихаючі» стіни
В Стабільна якість
В Одношарова стіна
В Міцність-МІОО
В Акумуляція тепла
1 Не потребує додаткового утеплення В Вогнетривкість
Е »Оксамиг-Інтер» 1044) 4S6-49-56; -Фасад. (044} 594-50-72; «Епіцентр» (044) 561-27-79: .Проф
іте» (044) 502-95-39; «Єл
іцбуд» (0441 594-01-42: Біти Церій: .Цариною
(04463) 3-99-41; В
інниці: .Гранді» (04321 3S-20-0B; <0«акит-1н-
. 0432) 57-89-82; Дніпропетровськ .Епіцентр. (0561 787-25-00; .Арган. (05621 38-6944; .Гани. (0562) 38-49-75; Донецьі: .Епіцентр. (062) 321-56-85; Ж
ітошр: .Керааат. (0412) 33-80-56; Запоріжж
і: .буд
івельник. (061) 236-72-32;
М-Фрінлівськ .Епіцентр. (0342) 55-70-90; .Керашен. (0342) 50-13-90; Кріпі Ріг .Парі Плюс. (0564) 92-00-76: Луганськ .Епіцентр. (0642) 50-74-70; Луцьк .блої Трейд. (0332) 70-50-50; Льоіе: .Окачит-Заід. (032) 295-10-62;
жентр. (032) 295-67-66; .АртІ» (032) 743-50-00; «Євробуд» 1032) 244-20-28; .Воіа. (032) 242-02-25; Иаімаїв: .Будмако 10512) 5300-55; Одка: «Еп
іцентр» 1048] 750-84-30; Питааа: .Епіцентр. (0532) 51-91-71; Ріне: «Лавісе» (0362) 63-37-52;
жентр. (0362) 4602-70; Тернопіль: .Епіцентр. (03521 47-6200; Ужгород; .Берлут. (03121 66-3905; .Епіцентр. (0312) 65-55-10 .Дакцентр-Урсуо (03131) 7-4105; (арнік .Окажит-Інтер. (057) 712-20-83; «Стройтехкомплект» (0571 752-22-33;
adel. (057) 751-51-51; .Епіцентр. (057) 766-79-87; ХжельннцьінД: .Епіцентр. (0382) 78-47-67; .Под
ілляпостанбуд. (0382) 71-51-53; .Будиакс. (0382) 72-S808; Черіасц: «Епіцентр. (0472) 33-92-88; Чернівці: .Епіцентр. (037) 258-62-60
D6 «Вінербергер»,
»
660
, м. Київ, вул. Край.
Ьл. (
044
)
594
-
50
-
46
, факс
ія, 1-е
: (
044
)
594
-
50-47
www.wienerberger.ua
предыдущая страница 70 Murator 2009 011 читать онлайн следующая страница 72 Murator 2009 011 читать онлайн Домой Выключить/включить текст