СУХІ БУДІВЕЛЬНІ
СУМІШІ
У СИЛОСНИХ
КОНТЕЙНЕРАХ
Суміші, що поставляються:
• Мурувальні розчини
• Штукатурки
• Стяжки
Вагомі переваги:
• відсутні витрати на
розвантаження, розподіл і
зберігання сухої суміші на
будівельному об'єкті;
• зменшення більше ніж у З
рази витрат на транспорту-
вання сумішей у порівнянні
з традиційними «мокрими»
розчинами;
• повна механізація буді-
вельних процесів;
• приготування розчину
безпосередньо на об'єкті,
у потрібній кількості й у
потрібний час;
• висотність транспорту-
вання сумішей - до 80 м;
• підвищена продуктив-
ність праці - механізована
ланка з 4-5 робітників вико-
нує 2-3 тис. м? штукатурних
робіт на місяць;
• відсутність витрат на
утилізацію паперової упа-
ковки;
• механізована система
займає лише 5 м2 будівель-
ного майданчика;
• вивільнення вантажо-
підйомної техніки.
Я Б И Т Е К
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
ЗАТ «Термінал М»
вул. Резервна, 8
04074 Київ
т е л :+38 044 507-12-17
факс: +38 044 507-12-15
www.siltek.kiev.ua
предыдущая страница 95 Murator 2009 010 читать онлайн следующая страница 97 Murator 2009 010 читать онлайн Домой Выключить/включить текст