Roben
Б У Д ІВ Е Л Ь Н А К Е Р А М ІК А
Кераміка для тебе
Глина - це натуральний матеріал, взя-
тий з зем лі. Спочатку вона м'яка, шов-
ковиста, деколи з помітним грубим зер-
ном, шляхетністю кольорів, насиченіс-
тю барв. Під впливом високої темпера-
тури цей матеріал перетворю ється на
міцний, з яскраво вираженими пластич-
ними даними продукт. Власне такими є
клінкерні цегли і керамічна черепиця
Roben. Керам іка - це естетика і до вго -
вічн ість не підвладн і часові. Єдиний
вибір на м айбутнє.
предыдущая страница 84 Murator 2009 010 читать онлайн следующая страница 86 Murator 2009 010 читать онлайн Домой Выключить/включить текст