SOLBET®
ID E A L
сучасна система будівництва одношаро-
вих стін. Будівництво дому не вимагає
великих коштів, просувається швидко,
а якість і теплові параметри - ідеальні.
Д о д а т к о в у і н ф о р м а ц і ю м о ж н а
о т р и м а т и з а т е л е ф о н а м и :
+ 4 8 0 1 7 2 2 7 4 0 8 0 , м . К о л ь б у ш о в а
+ 4 8 0 8 1 8 5 5 2 6 7 1 , м . Л ю б а р т у в
+ 4 8 0 1 5 8 4 3 1 б 6 6 , м . С т е л ь о в а В о л я
SOLBET
□ P T IM A L
відома технологія багатошарових стін.
Ефективність, добра ізоляція
та традиційне будівництво - це рішення
для традиціоналістів.
SOLBET^
www.solbet.pl
предыдущая страница 22 Murator 2009 010 читать онлайн следующая страница 24 Murator 2009 010 читать онлайн Домой Выключить/включить текст