3-6 листопада 2009
Міжнародний Виставковий Центр
Київ, Україна
Bu il d in g
П Р И М У С :
Б У Д ІВ Н И Ц Т В О - У К Р А ЇН А /
XXXVII М іжнародна спеціалізована виставка
будівництва, архітектури та будівельних матеріалів
Експедитор:
П РИ М УС : О П АЛЕННЯ
В О Д О П О С ТА Ч А Н Н Я .
К О Н Д И Ц ІЮ В А Н Н Я
IX М іжнародна спеціалізована виставка
систем і технологій опалення та кондиціювання
Тел.: (044) 537 6999; Факс: (044) 537 6996
w w w . t h e p r i m u s . c o m
предыдущая страница 103 Murator 2009 010 читать онлайн следующая страница 105 Murator 2009 010 читать онлайн Домой Выключить/включить текст