М ІЖ НАРОДНА ВИСТАВКА НОВҐТНІХ
б у д ів е л ь н и х М
а т е р іа л ів т а т е х н о л о г і й
проектування, будівництво
КОТЕДЖНІ МІСТЕЧКА УКРАЇНИ
■ ІНВЕСТИЦІЇ ТА НЕРУХОМІСТЬ
■ ПОКРІВЛЯ ТА ІЗОЛЯЦІЯ
■ ФАСАДИ. ВІКНА ТА ДВЕРІ
■ КЛІМАТТЕХ ЕКСПО
■ ІНТЕР’ЄР, ДЕКОР, СВІТЛО
КЕРАМІКА ТА САНТЕХНІКА
ІНСТРУМЕНТ, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
* БЕТОН, МОНОЛІТНЕ БУДІВНИЦТВО
. ДОРОЖНЯ ТА БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА
К о н т а к т н і т е л е ф о н и : ( 0 4 4 ) 4 6 1 - 9 3 4 6 , 4 9 0 - 6 2 2 0 . Е - т а і І : b u ild @ k m k y a . k ie v . u a
w w w . b u ild e x p o . k ie v . u a
Е
ЧИ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОРГАНІЗАТОР :
М і * пр»»ВА.»»я: ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
П
АТ -КИЇВСЬКИЙ
ЛІЖІІЛІ’ОДІІІПІ
К И І В Е К С П О П Я А З А
Ш
К О Н Т Р А К Т О В И Й Я Р М А Р О К "
к » ,. .,я . С ™
.
2
-
6
.
Автобусний експрес-маршрут від ст. метро ‘ Нивки”
ОФІЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ПАРТНЕРИ:
ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:
предыдущая страница 138 Murator 2009 009 читать онлайн следующая страница 140 Murator 2009 009 читать онлайн Домой Выключить/включить текст