P L A T O
Плавна лінія затишку
А р ка допомагає зм оделю вати у декорі зручний та гармонійний простір. Х удож нє
перекриття у стіні або арочна пройма м іж колонами роблять інтер’єр особливо
затиш ним. Унікальні пластичні властивості PLATO
A rka -
це Ваша абсолю тна
свобода створення бездоганних арочних форм.
http ://www.gypsu m . Iafarge.ua/
предыдущая страница 56 Murator 2009 007 читать онлайн следующая страница 58 Murator 2009 007 читать онлайн Домой Выключить/включить текст