ж
о в т
н я ї
м . Д О Н Е Ц Ь К
осу
f
л и п н я - зн и ж к а * 2 5 %
б у д і в е л ь н и й ф о р у м
При підтримці:
Української Асоціації
МеГмеників
/ А
Р
Х
І Т
Е
К
Т
У
Р
А
Б
У
Д
І В
Н
И
Ц
Т
В
О
С п е ц і а л і з о в а н а в и с т а в к а
1 4 - 1 7
Офіційний партнер
Генеральний
СВЦ “ЕКСПОДОНБАС”: ТВ-партнер:
Генеральний
медіа-партнер:
Інформаційні партнери:
М
Е Б Л І .
І Н
Т Е Р ' Є
Р
с п л а т и
* с п л а т и у ч а с т ь д о 1 в е р е с н я - з н и ж к а 1 5 %
Генеральний
інформаційний
спонсор:
В І /І А Л
т
-
/ М
і с т р а л ь
j
f i l l
.'(ііт> ш іім т я т и » * І ПРОРА
Спеціалізований виставковий центр “ЕКСПОДОНБАС” .
83048, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 189-в
Тел./факс: (062) 381 - 22 - 86,381 - 21 - 55,381 -22- 17,381 - 21 - 67,381-21-70
предыдущая страница 143 Murator 2009 007 читать онлайн следующая страница 145 Murator 2009 007 читать онлайн Домой Выключить/включить текст