1 8 М ІЖ Н А Р О Д Н А ВИСТАВКА
н о в і т н і х б у д і в е л ь н и х м а т е р і а л і в
З А П Р О Ш У Є М О
Н А
Г О Л О В Н У
Б УД ІВ Е Л Ь Н У
В И С Т А В К У У К Р А ЇН И
15-18
ВЕРЕСНЯ
Контактні телефони (044) 490-6220
E-mail build®kmkya kiev.ua
www kmkya kiev.ua
Місце проведення ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
КИЇВЕКСПОПЛАЗА
м Київ вул Салютна 2 6 Автобусний експрес-маршрут від ст. метро Нивки"
ГЕНЕРАЛЬН И Й О РГАНІЗАТО Р :
Акціонерне товариство
‘ КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИМ
КОНТРАКТОВИЙ ЯРМАРОК"
ОФІЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ПАРТНЕРИ
ІНФОРМАЦІЙНІ
ПАРТНЕРИ
БудМайстер
предыдущая страница 65 Murator 2009 006 читать онлайн следующая страница 67 Murator 2009 006 читать онлайн Домой Выключить/включить текст