Ж одний дах не буде виконувати своїх функцій
у повному об'єм і без встановлених водостічних систем.
Стікаюча в різні сторони вода руйнує стіни та фундамент
будівлі, збирається в калюжі, та розм иває доріжки.
Иаш\Л/ау 90
Водостічні системи "Ваіпи/ау", розроблені в Україні,
ефективно вирішують задачу відводу дощ ової
та талої води з дахів котеджів, гаражів та альтанок,
багатоповерхових житлових будинків та
адміністративних будівель, промислових об'єктів.
ІіаіпУУау 130
Набір елементів систем Раіп\л/ау 90 та Ваіпуі/ау 13О
сконструйований таким чином, що дозволяє
збирати комплексну систему для даху будь-якої
конфігурації та при необхідності може з'єднуватись
з наземним водовідводом та дощ овою каналізацією .
Дизайн та кольорове вирішення водостоків
чудово поєднуються з усіма видами
покрівельних м атеріалів, та являю ться правильним
заверш енням даху не тільки з технічної,
а й з архітектурної сторони.
Системи виготовляю ться на найновішому
обладнанні з високоякісного не пластифікованого
ПВХ(РУС и). У склад суміші ПВХ включені
спеціальні домішки, попереджуючі негативну дію
ультрафіолетового випроміню вання та
навколиш ньої середи. Ринви та труби
виготовляю ться за технологією коекструзії.
Високоякісна сировина, сучасне обладнання та
інноваційні конструкторські рішення забезпечую ть
багаторічне, ефективне функціонування
водостічних систем Ііаіпигау
предыдущая страница 1 Murator 2009 006 читать онлайн следующая страница 3 Murator 2009 006 читать онлайн Домой Выключить/включить текст