'
У
М
Біагк 25
Біагк 3 7 -1 ,8 к.с
5 іа гк 4 2 2,1 к.с.
Г х
Оаиспрокор
w w w .d n e p ro k o r.co m .u a
Магазини "Серп і Молот" м.Запоріжжя
пр. Леніна, 200, т.(061) 213-30-46
вул. Перемоги, 71, т. (061) 213-35-00
8400 - 1,8 К.с.
ОБ 4200
8460 - 2,5
8550 В О ББ - 2,8
\ В
-ІЧ
Гуртовий продаж:
^
м.Запоріжжя, вул. Чубанова, 1, т.(061) 213-43-13
м.Київ, вул.Новозабарська,2/6 т.(044) 501-90-56
м.Харків, вул.Киргизська,19 б т.(057) 739-06-91
м.Львів, вул.Городоцька, 174
т.(032) 297-61-35
м.Донецьк, вул.Складська,1 а
т.(062) 332-56-38
А К В А Ц Е Н Т Р К О И П А Р К
Будівництво водойомів
Київська обл.
від 10 до 2000 куб.м.
с. Віта Почтова
О Б Л А Д Н А Н Н Я :
в у л . К а р л а М а р к с а , 1 1 8 /1
л ь т р и , н а с о с и , (Ж п р и с т р о ї
(6 к м . в і д КП
П л ів к а д л я в о д о й м
п о О д е с ь к ій т р а с і)
К о р о п и к о і
м о б . 8 (0 6 7 )5 0 2 4 7 3 0
В о д я н і р о с л и н и
т е л . 8 (0 4 4 )3 8 3 4 8 6 7
http://koipark.com
В пошуках
цікавого проекту?
Телефонуй: 8 (044) 351 14 56
В Б У Д И Н К А Х , З В Е Д Е Н И Х З А Н А Ш И М И
П Р О Е К Т А М И , М Е Ш К А Є Б І Л Ь Ш Е
100 000
Л Ю Д Е Й !
142
тигагогб
предыдущая страница 143 Murator 2009 006 читать онлайн следующая страница 145 Murator 2009 006 читать онлайн Домой Выключить/включить текст