II
Фаворит преміум-сегменту:
клінкер в індивідуальному будівницті
К
оли перед забудовником постає
питання, чим облицювати майбут-
ній будинок, багато людей порина-
ють у важкі роздуми. Справді, оздоблю-
вальних матеріалів та систем існує безліч
- проте, далеко не кожна з них відповідає
відразу трьом вимогам:
- чудовий зовнішній вигляд, широка коль-
орова гама;
- механічна міцність та стійкість до дії
несприятливих факторів навколишнього
середовища;
- прийнятна ціна.
Першим двом вимогам найліпше задо-
вольняє клінкерна цегла, або просто клін-
кер - матеріал, зовні схожий на звичайну
цеглу. Проте, завдяки особливій технології
виробництва, вдається досягнути вели-
чезної, порівняно із звичайною цеглою,
міцності і довговічності матеріалу. Достат-
ньо сказати, що дороги, вимощені клінке-
ром у Західній Європі (а його винайшли
на початку XIX сторіччя у Нідерландах
саме для цієї мети), і досі знаходяться у
стані, придатному для пересування ними.
Проте, щоб переконатись у надзвичайній
довговічності клінкеру, не варто їхати
так далеко. У Одесі, на розі Італійської та
Ланжеронівської вулиць можна побачити
яскраво-жовту бруківку, що має гарний
вигляд, не зважаючи на солідний вік -150
років. Щодо будинків, то фасади і цоколі
з клінкеру столітньої давнини можна по-
бачити по всій Європі. їх чудовий зовніш-
ній вигляд та збереження всіх захисних
властивостей - найкращий доказ переваг
клінкерної цегли.
У нас використовувати клінкер почали
порівняно недавно. На перешкоді стояло
два фактори. По-перше не всі будівельні
організації, та й не всі споживачі у нас
звикли дивитись на роки вперед, і будува-
ти не тільки для себе, а й для прийдешніх
поколінь. А по-друге, ціна клінкеру була
високою, адже завозився він винятково
з-за кордону, тамтешня собівартість та ло-
гістичні витрати позначалися на вартості
цього будматеріалу.
Проте сьогодні вже є можливість при-
дбати клінкер чудової якості за більш
доступною ціною. Українські фахівці,
використавши секрети європейських
майстрів та новітнє технологічне облад-
нання, опанували випуск вітчизняної
продукції. Наприклад, у місті Суми клі
виробляють на спеціалізованому заве
компанії «Керамейя».
У виробництві елітного продукту, що
випускається під торгівельною марко
„КлінКЕРАМ"використовуються пер-
шокласна сировина - поклади знахо-
дяться недалеко від виробничою базі
на північному сході України. Завдяки
сучасному обладнанню, впроваджені
передових технологій та дбайливому
ставленню до кожної цеглини, підпри
тво випускає продукцію найвищої яко
яка за зовнішнім виглядом, міцністю і
строком служби не поступається найї
щим світовим аналогам. Про це свідча
і результати лабораторних досліджен
„КлінКЕРАМ"має низьке водопоглина
(до 5 % по масі) та абсолютну морозос
кість (понад 100 циклів!). Тобто, клінке
цегла розрахована більше ніж на 100
років експлуатації, і виробник дає на <
продукцію відповідну гарантію.
Отже, використовувати найкращі озд<
лювальні матеріали для своєї оселі
- 1
тільки приємно та доступно, а й вигіді
www.kerameya.coii
предыдущая страница 69 Murator 2009 005 читать онлайн следующая страница 71 Murator 2009 005 читать онлайн Домой Выключить/включить текст