C
u r a t o r
ПрОШЫ КОТТЕДЖЕЙ
& т а т
технического nfi!
О
Z 5U JL
w w w .h y d i-o b u d .c o m .u a
Г А Р А Н Т ІЯ 15 Р О К ІВ
<фі П РО
*
'АЧ' -
М О Н Т А Ж
t
« т
с е р в і с
(0 4 4 ) 503-33-23
www.nk.ua
В пошуках
цікавого проекту?
Телефонуй: 8 (044) 351
1456
В БУД И Н КАХ, З В Е Д Е Н И Х ЗА Н А Ш И М И
П Р О Е К Т А М И , М Е Ш К А Є Б ІЛ Ь Ш Е
100 0 0 0
ЛЮ Д ЕЙ!
НОВИЙ КАТАЛОГ ПРОЕКТІВ
Вже в продажу!
Колекція
більш ніж 370
проектів
п р и в а тн и х б уд и н ків
гар аж ів
госп о д а р ч и х споруд
П Е Р Е Д П Л А ТН И Й ІН Д Е КС 3 7 1 6 2 w w w .m u rato rd o m .co m .u a
Зам овлення: тел. + 3 8 0 4 4 351 14 56,351 14 50, E-m ail: [email protected] im urator.com .ua
158
тигаЮ гБ
предыдущая страница 159 Murator 2009 005 читать онлайн следующая страница 161 Murator 2009 005 читать онлайн Домой Выключить/включить текст