П редставництво в У кр а їн і
03150, Київ, вул. Боженко, 87
тел.: +38 044 492 9360
факс: +38 044 492 9361
www.paroc.ru
A MEMBER OF PAROC GROUP
О Б Л А Д Н А Н Н Я Д Л Я В О Д О Й М И Щ
• Надзвичайна довговічність
(понад ЗО років)
• Безпека для риб і рослин
• Висока еластичність (понад 300%)
• М орозостійкість (до -45°С)
• Ш видкість і простота установки
♦»PAROC
ТЕПЛО
І ЗАТИШОК
У
ВАШОМУ
І
БУДІВЕЛ ЬН А
ІЗО ЛЯЦ ІЯ
ТЕ Х Н ІЧ Н А
ІЗО ЛЯЦ ІЯ
POND
LIN€
- с т а в к о в а л і н і я
В оптовій та роздрібній мережі на ринку України являє
собою сучасну якісну та високорентабельну продукцію
для ставків від кращих світових виробників
• Економічні та безшумні насоси з
гарантійним обслуговуванням до
5-ти років
• Різноманітні насадки
Безпечне та надійне освітлення
• Система очищення водоймища
• Декоративні рослини
для водоймищ
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА БУТИЛ-КАУЧУКОВА ПЛІВКА
Л ан д ш аф тн и й д и зай н
Київ, ву л .Ш п а к а , 2
Тел./факс.: 8(044)455-64-09
www.landscape-d.com
клінкер для вишуканих будинків
CSpEta
М в р
НИЖЕ
тел. +38 (044) 501
www.tevis.com.ua
К и ї в ,
м .
Л і в о б е р е ж н а
IV I. Р я с к о в о ї 1 1 -Б
Зроби це з Магіеу.
Е2ЕШЕЯ
4 * о ч а
w w w .m a r le y .r o
н л $ > №
murator
5
2009
1
57
предыдущая страница 158 Murator 2009 005 читать онлайн следующая страница 160 Murator 2009 005 читать онлайн Домой Выключить/включить текст