Поради експерта «Рги Україна»
Іван Вовк, директор управління страхування майнових ризиків
ЩО САМЕ ТРЕБА СТРАХУВАТИ? Багато хто вважає, що страхувати потрібно лише май-
но та внутрішнє оздоблення (ремонт), а зі стінами, якщо вони не дерев'яні, нічого трапитися
не може. Це не зовсім так. Якщо не страхувати сам будинок, без страхового захисту залишаєть-
ся інженерне обладнання, котре значною мірою страждає від пожежі та затоплення, а також
дах, який може бути ушкоджений під час стихійного лиха чи пожежі. Не слід забувати, що й сті-
ни можуть сильно постраждати від вогню. Причому вартість страхування усього майна, вклю-
чаючи будівлю, значно нижча за ймовірні витрати на його відновлення. А передбачити такі
ризики як підпал, замикання в електромережі чи затоплення водою практично неможливо.
ВІД НОГО СТРАХУВАТИ? Страхувати потрібно від того, що навіть малоймовірно може
пошкодити або знищити майно. Одні й ті ж події можуть бути більше або менше ринкови-
ми для різних видів майна. Так, наприклад, ризик настання пожежі чи стихійного лиха не та-
кий великий, як, скажімо, затоплення водою або крадіжки. Але збитки від таких ризиків дуже
істотні, адже пошкодження зазнає сама будівля, внутрішнє та зовнішнє оздоблення й усе
домашнє майно. Ризик ушкодження транспортом може бути істотним, якщо будівля знахо-
диться поруч із автомагістраллю, або абсолютно невірогідним, якщо дім розташований далеко
від транспортних шляхів. Тому, обираючи ризики, потрібно ретельно подумати над тим, що мо-
же трапитися з вашим майном, і що саме може спричинити збитки.
НА ЯКУ СУМУ СТРАХУВАТИ? Будівлю та внутрішнє оздоблення слід страхувати на вартість
її відновлення, а не на ринкову вартість (вартість будівництва, як правило, нижча, ніж ринко-
ва вартість майна). Таким чином, можна дещо зекономити при збереженні повного страхо-
вого захисту майна. Домашнє майно потрібно страхувати на вартість придбання такого ж або
аналогічного. Найпростіше, якщо у вас є кошторис на будівництво та ремонтні роботи, а також
акти виконаних робіт із зазначенням їх вартості. Визначити вартість майна можна за чеками
або квитанціями.
ЯК ЗНИЗИТИ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ? На вартість страхування впливає багато чинни-
ків. Отримати знижку при страхуванні від пожежі можна у випадку, якщо будівля обладнана
протипожежною сигналізацією, коли в будинку є вогнегасники та/або інші засоби пожежо-
гасіння. Наявність засобів охорони може знизити вартість полісу при страхуванні від проти-
правних дій третіх осіб, крадіжки, грабежу. На вартість страхування впливають вік будівлі,
стан опалювальної, каналізаційноїта системи водопостачання, наявність каміну чи сауни,
газопостачання тощо. Не слід також забувати, що чим більша кількість ризиків, тим більша
знижка застосовується до тарифу. Крім того, на розмір страхового тарифу впливає франшиза
(розмір збитку, що не відшкодовується) - чим вона вища, тим нижче тариф.
І НА ОСТАНОК. До укладання договору страхування майна слід ставитись серйозно
та відповідально. Приділіть певний час вивченню умов договору, проконсультуйтесь
з юристом чи зі знайомим страховиком - в майбутньому це допоможе уникнути непоро-
зумінь зі страховою компанією, якщо з вашим майном все ж таки щось трапиться.
Ліцензія АВ № 442330 від 27.11.08 (видана Держфінпослуг України)
P Z U Україна
С тр ахова група
• Найбільша страхова група Центральної та СхідноїЄвропи
• Повний спектр послуг для ю ридичних і ф ізичних осіб
• Високі рейтинги фінансової надійності
8-800-50-311-50
311 (МТС, КИЇВСТАР)
www.pzu.com.ua
(безкоштовно)
(згідно з тарифами операторів)
предыдущая страница 154 Murator 2009 005 читать онлайн следующая страница 156 Murator 2009 005 читать онлайн Домой Выключить/включить текст