техника и оборудование
Я
Вентиляционный канал
лучше всего размещать
внутри дома. В этом
случае его можно
не утеплять, в отличие
от аналогичного кана-
ла, но размещенного
в наружной стене
Однако во время разжигания ка-
мина или подбрасывания дров
в огонь может случиться так, что
в помещение, в котором находит-
ся камин, попадет дым. Поэто-
му из соображений безопасности
и комфорта в комнате, где есть ка-
мин (как с открытой топкой, так
и оснащенный каминным вклады-
шем), следует построить отдель-
ный вентиляционный канал.
Отсутствие притока
воздуха к камину
Во время работы камин потребляет
значительное количество воздуха
(для горения необходим кислород).
Если камин будет получать воздух
из помещения, то взамен должен
поступать свежий воздух извне.
Часто (если окна герметичные) он
поступает самым простым путем -
через вентиляционные каналы.
В этом случае может произой-
ти засасывание дыма из выходно-
го отверстия дымового канала или
неприятных запахов из выведен-
ных над крышей вентиляционных
отверстий канализации. Поэтому
лучше всего подвести воздух извне
непосредственно в камин через
утепленную трубу, проложенную
под полом.
О
Неутепленный вен-
тиляционный канал
Д
л я
т о г о
чтобы вентиляционные ка-
налы не охлаждались, лучше все-
го разместить их внутри дома. Чем
выше температура во входном от-
верстии вентиляционного канала
и чем ниже на его выходном отвер-
стии (снаружи дома), то есть чем
больше разность температур, тем
лучше тяга. Каналы, расположен-
ные в наружных стенах, должны
быть обязательно утеплены, в про-
тивном случае воздух в них будет
охлаждаться и сила тяги будет не-
достаточной, а вентиляция не будет
эффективно работать.
Рис. 1
"зиблизна структура теплового балансу житлового будинку в холодний період.
ёпло потрапляє до будинку від системи опалення, через електроприлади, які працюють, від
юоцесу приготування їжі та за рахунок сонячної радіації.
Ытрати тепла:
і за рахунок повітрообміну, включаючи інфільтрацію; 2. через зовнішні стіни;
через вікна; 4. через дах; 5. через підлогу.
Теплозбереження і вентиляція:
як поєднати непоєднуване?
Криза в економіці. Криза в політиці. Криза в
енергетиці. Криза. Криза. Криза.
. Падіння тиску
газу в газопроводах, «напівживі» радіатори опа-
лення, перебої з електропостачанням житлових
будинків і громадських установ, постійна загроза
зростання ціни на газ змушують компанії, які
виробляють тепло, та самих споживачів шукати
так звані альтернативні джерела енергії. Але сьо-
годні хотілося б приділити увагу іншому питанню:
як зберегти дорогоцінне, в прямому розумінні
цього слова, тепло, яке вже потрапило до нашого
помешкання, як ефективніше забезпечити
комфорт і затишок?
Якщо розглянути структуру теплового балансу
переважної більшості житлових будинків, то
відразу видно, що біля 50 % втрат тепла припа-
дає на стіни та вікна, а 45 % тепла витрачається
на підігрів повітря, як визначено санітарними
нормами. Мимоволі ми змушені періодично
відкривати для провітрювання вікна і миритись
із протягами, вуличним шумом, різкими перепа-
дами температури. В іншому випадку - приймати
як належне високу вологість, затхле повітря,
калюжі на підвіконнях і плісняву на стінах.
Застосування сучасних будівельних технологій,
використання теплоізоляційних оздоблювальних
матеріалів, встановлення герметичних вікон
в нових будівлях і в тих, що реконструюються,
дозволяють значно скоротити втрати тепла, але
як бути з тією його частиною, яка використовуєть-
ся для підігріву повітря, і яке нам так необхідне?
Ці витрати змушують спеціалістів в усьому світі
шукати шляхи «зменшення. Всім давно відомі
технології рекуперації' тепла, коли тепле забруд-
нене повітря, що видаляється віддає значну
частину свого тепла холодному повітрю, яке
потрапляє в приміщення. На жаль, з ряду причин
технологічного і економічного характеру вона не
знайшла широкого застосування в житловому
будівництві. Більш простий у всіх відношеннях
варіант запропонувала компанія «АЕІЇЕСО
Б-А». Для будівель з природною системою
вентиляції була розроблена технологія, при якій
збереження тепла досягається не за рахунок
обміну м іж повітряними потоками, а за рахунок
зменшення інтенсивності провітрювання в
порожніх приміщеннях за допомогою авто-
матичних припливних і витяжних пристроїв.
Володіючи здатністю регулювати повітрообмін
в залежності від присутності людини в діапазоні
від фонового провітрювання до нормативного,
така система дозволяє поєднати несумісне:
комфортні умови проживання та зменшення
витрат тепла. Дослідження показали, що
застосування даної технології може зменшити
витрати тепла до 40%.
Офіційний дистриб'ютор «АЕРЕКО» в Україні
компанія ТОВ ЦЕК «ЕСКО-ЦЕНТР»
тел. (044) 206 09 05, (044) 520 09 1 2
www.esco-center.com.ua
предыдущая страница 112 Murator 2009 005 читать онлайн следующая страница 114 Murator 2009 005 читать онлайн Домой Выключить/включить текст