НАТУРАЛЬНА ЧЕРЕПИЦЯ
MONIER
Сьогодні, як і сотні років тому, при забудівлі та облаштуванні бу-
динку покрівлі приділяється пильна увага. Звичні для нас, але
морально застарілі дахи з шиферу та листу заліза не можуть задо-
вольнити вимоги сучасного замовника. Першокласний покрівельний
матеріал, при ш ирокому виборі, має сполучати в собі високу надій-
ність та стиль, як, наприклад, натуральна черепиця
В R A A S
. З давніх часів натуральна черепиця була і залишилась найкращим
матеріалом для покрівлі. Ш ирокий асортимент натуральної черепи-
ці
В R A A S
представляє собою продукція концерну "MONIER".
На ринок України концерном "MONIER" постачаються доступні за
ціною бетонні моделі черепиці
В R A A S ,
які легко конкуру-
ють за цінами з продуктами, що імітують натуральну черепицю.
Для тих, хто віддає перевагу дорожчим та більш елітним моделям
В R A A S
пропонує керамічні моделі рубін, гранат, опал, вироб-
лені у Німеччині.
Основні принципи концерну:
НАДІЙНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ
В R A A S :
S
довговічність термін служби покрівлі B R A A S складає більше ста
років без додаткового догляду та ремонту;
У
гарантія виробника - суворий контроль виробництва та 30-ти річна
письмова гарантія виробника;
■S
зберігання покрівлі оптимально укомплектована покрівельна сис-
тема В R A A S дозволяє запобігти руйнівному впливу конденсату
-
конструкції покрівлі та будівлі;
S
якість - покрівля B R A A S витримує високі снігові навантаження^
успішно протистоїть сильним вітрам;
• ґ
надійність - масивна черепична покрівля надійно захищає житло від
«витівок» природи, витримує навантаження у 280 кг\см2;
Ш
І
S
безпека - черепична покрівля B R A D A S надійно захищає будівлю
від впливу зовнішнього агресивного середовища;
Ж Ж
■S
стійкість до перепаду температур натуральна черепиця
B R A A S морозостійка та пожежобезпечна.
Ш ал
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ В R A A S :
S
простота рішень - комплексна покрівельна система В R .A A S доз-
воляє вирішити найскладніші покрівельні втапи при устрої дахів будь-
яких архітектурних форм;
S
правильна геометрія - штучні черепичні плитки B R A A S легко
прилаштовуються до деформації будівлі при її усадці;
/ зручність - покрівля з натуральної черепиці B R A A S проста в ук-
ладці та реконструкції;
S
теплоємкість - унікальна якість черепичної покрівлі B R A A S
- її теплоємкість: повільно нагріваючись вдень на сонці, черепиця
В R A A S також повільно охолоджується.
КОМФОРТ ТА ЕСТЕТИЧНІСТЬ
B R A A S :
S
звукоізоляція - черепична покрівля B R A A S не шумить під дощем
та вітром, не розжарюється під сонцем, створюючи у мансарді опти-
мально комфортні умови для життя;
S
вишуканість - дах з натуральної черепиці В R A A S не тільки надій-
ний захист від непогоди, але й особливий шарм елегантності, який під-
креслює індивідуальність хазяїна;
S
екологічність - натуральна черепиця B R A A S - самий екологічно
чистий покрівельний матеріал;
■S
гармонія у мансарді під черепичним дахом B R A A S складається
особлива атмосфера затишку та комфорту, необхідна для повноцінної
роботи та відпочинку.
ТОВ«Монье»
м . К иєв, вул. В асильківська, 14. оф. 3 09 А
те л /ф а кс (044) 4 9 4 24 5 1 ,4 9 4 2 4 52
w w w . m o n ie r .c o m . u a
3 п и та н ь ко нсу л ьта ц ій та те х н іч н о ї п ід тр и м ки зве ртайтесь д о
на ш и х р е гіо н а л ь н и х п р е д ста в н и ків
Центральний регіон:
Східний регіон:
8-067-674-34-25,
8-067-673-72-55
8-067-406-75-27,
8-067-2170233
8-067-441-19-92,
8-067-401-16-60
8-067-672-68-31
Північний регіон:
Західний регіон:
8-067-674-62-25
8-067-441-00-19,
8-067-232-68-15
8-067-406-97-74
Крим:
8-067-235-17-39
8-067-441-08-19
В
предыдущая страница 78 Murator 2009 004 читать онлайн следующая страница 80 Murator 2009 004 читать онлайн Домой Выключить/включить текст