В зв'язку з відкриттям складу в м. Києві,
розширюємо дистрибуційну мережу в Україні.
Запрошуємо до співпраці.
Склад ТзОВ «Порта КМІ Україна»: 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, 7; тел. +38 044 566 0424, тел./факс +38 044 576 4220.
Представник Центр +38 095 280 1710
Представник Захід +38 095 280 1709
Представник Схід
+38 095 280 1712
PORTÄ
ДВЕРИ
w w w .porta.com .pl
І К И ЇВ Торгівельна м ереж а DVERI.ua, тел./факс: (044) 577 07 77, w w w .dveri.ua • TOB Т К ВІСТ, тел./ф акс: (044) 244 11 04, 408 02 90, w w w .vist.ua
• Салон Дверей ПОРТА, тел./ф акс: (044) 458 27 89, 458 14 04, w w w .vist.ua • Салон Д верей ПОРТА, тел./ф акс: (044) 390 17 72, w w w .vist.ua
І Д Н ІП Р О П Е Т Р О В С Ь К Торгівельна м ереж а DVERI.ua, тел./ф акс: (056) 37 232 37, 37 232 55, w w w.dveri.ua | Д О Н Е Ц Ь К Торгівельна м ереж а
DVERI.ua, тел./ф акс: (062) 335 26 15, 337 12 97, w w w .dveri.ua | З А П О Р ІЖ Ж Я ТОВ В іст - З а п о р іж ж я , тел./ф акс: (061) 213 33 63, 213 33 83, 212 58 78
• С алон-м агазин Д вері, тел.: (061) 21313 72,213 52 00,213 55 29, w w w.vist.zp.ua | К Р И В И Й Р ІГТ о р гіве л ь н а м ереж а DVERI.ua, тел./ф акс: (056) 441 55 54,
493 80 51, w w w.dveri.ua | Л У Ц Ь К ПП Ф аса д, тел.: (033) 277 03 ЗО, факс: 277 04 26 | Л Ь В ІВ М ир дверей и окон, тел./ф акс: (032) 295 32 80
І М А Р ІУ П О Л Ь ТОВ М и т и С тиль, тел./ф акс: (0629) 52 77 47,53 43 90 | О Д Е С А Салон Д е кор стр ой , тел./ф акс.: (0482) 34 69 45,35 50 51, Торгівельна
м ереж а DVERI.ua, тел./ф акс: (0482) 33 52 77, тел.: 33 53 77, w w w .dveri.ua | С Е В А С Т О П О Л Ь М ир д верей, тел./ф акс: (0692) 45 35 38 | У Ж Г О Р О Д
С алон-м агазин Строй Зона тел. (0312) 66 04 07 | Х А Р К І В Торгівельна м ереж а DVERI.ua, тел./ф акс: (057) 706 20 8 0 ,7 06 21 50, ww w.dveri.ua
V
\\
предыдущая страница 16 Murator 2009 004 читать онлайн следующая страница 18 Murator 2009 004 читать онлайн Домой Выключить/включить текст