поговорим о строительстве
Пластиковая чаша наружного бассейна не обяза-
тельно должна быть заглублена в землю
Бассейн в зимнем саду позволяет обеспечить
оптимальный температурный режим
Перед началом строительства
вы должны принять ряд решений:
• выбрать форму и размер бассейна,-
• определиться, будет он со скимме-
ром (прямоугольным сливом бассей-
на, установленным на одной из стен
бассейна) или с переливом (желобом
вокруг бассейна);
• выбрать дополнительное оборудова-
ние (фильтры, устройство для подо-
грева воды, лестнички, навес).
Работы по обустройству бассейна мож-
но разделить на этапы. Первый за-
ключается в отделке чаши бассейна
с подготовкой сетей для подсоедине-
ния оборудования. Часть работ можно
выполнить собственными силами.
Бассейн
г |
ожалуй, бассейн является
_ Ш . наиболее роскошным элементом
оснащения дома, но и удовольствие,
которое он доставляет, трудно пере-
оценить. Двойной роскошью является
бассейн в зимнем саду.
Сложно также найти кого-то, кто
не хотел бы его иметь.
Наружный бассейн
• вы сможете пользоваться им только
летом, весной и теплой осенью,-
• принять решение о его строительстве
можно в любой момент, когда поз-
волит финансовое состояние; о бас-
сейне не нужно заботиться во время
строительства дома, когда вы несете
самые крупные расходы;
• он не требует разрешения
на строительство;
• есть возможность устроить бассейн
в саду, на свежем воздухе.
Возможные трудности
• бассейн требует применения стро-
ительных и инженерных решений,
устойчивых к воздействию низкой
температуры;
• его нужно будет систематически очи-
щать от загрязнения (осыпавшихся
листьев, водорослей и т. д.).
Бассейн внутри дома
• вы сможете пользоваться им круглый
год, независимо от погодных условий;
• так как бассейн находится внутри
дома, вы должны запланировать его
уже на этапе создания проекта,-
• вы можете достроить помещение
с бассейном к существующему дому,
но это требует разработки специаль-
ной технической документации.
1 4
murator 3 2009
Говоримо B R A A S ,
маємо на увазі «Черепиця»!
Які асоціації викликає у вас словосполучення «черепичний дах»? Для когось - це старовинні ні-
мецькі листівки з акуратненькими (охайними) будиночками, покриті класичною натуральною
черепицею або нещодавно побачений австрійський заміський будинок, що мальовничо гармо-
нує з гірською природою, а може бути це замилування стародавніми, покритими виключно нату-
ральною черепицею, пам'ятниками архітектури, побаченими підчас екскурсії Європою? А, так це
ж та шикарна вила з конічною покрівлею, побачена днями дорогою замісто!
П
ротягом
сотні
років
натуральна
черепиця
була
найулюбленішим
покрівельним
матеріалом
світу.
Достоїнства
(Переваги) якісної
черепиці
незрівнянні.
Міцність та довговічність
ї ї
перевірені часом: у ході роз-
копок місць за часів Римської імперії у безлічі знайдені
відмінно збережені частини черепичних покрівель, які
впору знову класти на дахи будинків. Матеріалом для
виробництва натуральної черепиці багато тисяч років
с глина, у склад якої входять природні окисли кремнію,
алюмінію та заліза. Прадавні римляни вигадали цемент
- продукт переробки піску, вапняку та тієї самої глини.
Черепиця із суміші цементу та піску також заслужено
іменується натуральною.
Ах, яка черепиця.
.. мені б таку»! І у той же час думки
починають працювати від зворотного - занадто дорого,
занадто важка та і взагалі не для мене. Дозвольте втру-
титися у ваші думки!
Першокласний
покрівельний
матеріал,
при
широ-
кому виборі, має включати в себе високу надійність та
стиль, як, наприклад, керамічна та бетонна черепиця
Journal-pIaza.net ®
В R A A S , яку представляє на
ринку України ТОВ
«МОНЬЄ». Черепиця В R A A S відповідає усім євро-
пейським та українським стандартам, забезпечує надійне
покрівельне покриття скатного даху будь-якої складності,
закріплюючи це письмовою 30-ти річною гарантією від
виробника.
Натуральна
черепиця В R A A S
- са-
мий екологічно ситий покрівельний матеріал, вона про-
ста в укладанні та реконструкції, штучні черепичні плитки
В R A A S легко прилаштовуються до невідворотної
деформації будівлі при його усадці. В R A A S надій-
но захищає будівлю від впливу зовнішнього агресивного
середовища. Натуральна черепиця В R A A S моро-
зостійка та пожежобезпечна, не шумить під дощем та віт-
ром, не розжарюється під сонцем. Масивна черепична
покрівля В R A A S надійно захищає житло від «виті-
вок» природи, витримуючи навантаження у 280 кг/см2.
Натуральне покриття В R A A S
надає стиль усьому
будинку. Ви зможете обрати модель натуральної черепи-
ці, яка подарує йому моложаву безтурботність, лаконіч-
ність, ділову суворість або ж святкову помпезність.
предыдущая страница 12 Murator 2009 003 читать онлайн следующая страница 14 Murator 2009 003 читать онлайн Домой Выключить/включить текст