КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ
ДЛЯ ПІНОПЛАСТУ
____
д л я е л е м е н т і в з п і н о п л а с т у ,
к а с е т о н і в , р а д і а т о р н и х е к р а н і в
*
а м і ц н и й і е л а с т и ч н и й
і® б е з б а р в н и й
■ ш в и д к о в и с и х а є
■ н е м і с т и т ь м е т а н о л у
Ж
К Л Е Й П О Л І М Е Р Н И Й Д Л Я П І Н О П Л А С Т У
- це однокомпонентний клей на базі полівінілацетатного в'яжучого
з додаванням допоміжних засобів. Затвердіння шва відбувається
шляхом випаровування розчинника. Отримані з'єднання є міцні,
еластичні, безбарвні і швидко висихають.
З А С Т О С У В А Н Н Я
Клей полімерний для пінопласту призначений для приклеюван-
ня виробів з пінопласту: касетонів, плит, плінтусів на дерев'яні, гі-
псові, мінеральні поверхні та ДСП всередині та зовні приміщень.
А також можна застосовувати для приклеювання елементів з де-
рева, гіпсу, керамічної плитки, радіаторних екранів мозаїки та
паркету.
С П О С І Б З А С Т О С У В А Н Н Я
Підготовка - основа, що призначається для приклеювання, по-
винна бути міцною, рівною, сухою, чистою від пилу та інших
забруднень. Клей в упаковці старанно перемішати. Рекомен-
дується використовувати при робочій в'язкості. У випадку необхі-
дності обережно розбавити денатуратом.
П Р И К Л Е Ю В А Н Н Я
Клей слід наносити тонким шаром зубчастою теркою на обидві
поверхні, що приклеюються. Через 30-60 секунд елементи, що
приклеюються, сильно притиснути один до одного. Час висихання
шва становить 20-60 хвилин. При кімнатній температурі повна
стійкість шва досягається через 24 години. Низька температура
збільшує час висихання шва. Процес клеєння здійснювати при
температурі вище 5°С. Застосовувати виключно в добре прові-
трюваних приміщеннях.
УВАГА!
Не змочувати керамічну плитку водою перед клеєнням!
предыдущая страница 63 Sniezka читать онлайн следующая страница 65 Sniezka читать онлайн Домой Выключить/включить текст