21
д л я д е р е в а т а м е т а л у
З Д ІЕ ^ К А П ІД Л О Г А
ф талева м одиф ікована ем аль
для д ер ев ’яних підлог
підвищена твердість та
стійкість до стирання
■ чудові декоративно-захисні
властивості
ш
відмінна адгезія до основи
ш
Й М Е гК А П ІДЛО ГА
- це суспензія пігментів та наповнювачів
в розчині модифікованої фталевої смоли в органічних розчинни-
ках з додаванням допоміжних та облагороджуючих речовин.
Емаль призначена для декоративно-захисного фарбування де-
рев'яних підлог та інших відповідно загрунтованих дерев'яних та
деревопохідних матеріалів, які підлягають стиранню зовні та все-
редині приміщень.
ТЕР М ІН П РИ ДА ТНО СТІ Д О В И КО РИСТА НН Я
- 18 місяців від
дати виготовлення
УП А КО В КИ
- металеві банки: 1 л, 2,5 л
РО ЗХ ІД
- до 12 м2/л при одноразовому фарбуванні
ТЕМ ПЕРАТУРА ЗБ ЕРІГА НН Я
- від +5°С до +30°С у щільно
закритій упаковці
Д О С ТУП Н І КОЛЬ О РИ
предыдущая страница 46 Sniezka читать онлайн следующая страница 48 Sniezka читать онлайн Домой Выключить/включить текст