ф арба олійно-ф талева для ґрунтування дерева, ш тукатурок та металу
$ М Е І К А Г Р У Н Т О В К А
Д Л Я Д Е Р Е В А
_______
олійно-фталева фарба
для ґрунтування
дерева, штукатурки і металу
знижує витрати
на фарбування
відмінна адгезія
до основи
в З М Е г К А ГР УН ТО В КА Д Л Я Д Е Р Е В А
виготовляється на базі
фталевої смоли, модифікованої рослинними оліями з додаван-
ням пігментів, наповнювачів та допоміжних засобів.
Фарба призначена для грунтування дерева, деревопохідних ма-
теріалів, штукатурок та попередньо загрунтованих антикоро-
зійною ґрунтовкою сталевих та чавунних елементів.
Створює матові покриття з відмінною адгезією
до основи, збільшує адгезію поверхневих
шарів, вирівнює пофарбовану поверхню
та зменшує витрати на фарбування.
Може застосовуватися всередині та
ззовні приміщень.
ТЕР М ІН П РИ Д АТН О С ТІ Д О В И -
КО РИ С ТАНН Я
- 24 місяці від дати
виготовлення
УП А КО В КИ
- металеві банки:
I л, 5л, 10л
I I РО ЗХ ІД
- до 9 м2/л при одно-
разовому фарбуванні
ТЕМ ПЕРА ТУРА ЗБ ЕРІГА НН Я
- від
+5°С до +30°С у щільно закритій упа-
ковці.
Д О С ТУП Н І КОЛЬ ОРИ
Х Л О Р К А У Ч У К О В А
Е М А Л Ь
_________
для фарбування сталевих
і чавунних елементів
н стійка до впливу атмосферних
явищ
т
стійка до ударів та подряпин
дуже високі декоративні
властивості
Й И ІЕ гК А ХЛ О РКА УЧ УКО В А ЕМ А ЛЬ
- це дисперсія пігментів
в розчині хлоркаучукової та алкідної смоли в органічних розчин-
никах з додаванням облагороджуючих речовин. Створює атмо-
сферостійкі поверхні з підвищеною хімічною стійкістю. Створює
покриття з відмінною адгезію до основи та поверхневих грунту-
ючих фарб. Не містить шкідливих сполук хрому та свинцю.
Емаль призначена для поверхневого захисного фарбування
попередньо загрунтованих сталевих та чавунних елементів, які
піддаються впливу атмосферних факторів. Рекомендується для
фарбування пристроїв та конструкцій, що експлуатуються зовні
приміщень. Також застосовується для фарбування бетонних основ
та цементно-вапняних штукатурок, які не підлягають стиранню
(напр., підлоги).
ТЕРМ ІН П РИ Д А ТН О С ТІ Д О ВИКО Р И С ТА НН Я - 1 8 місяців від
дати виготовлення
УП А КО В КИ
- металеві банки: 1 л, 5 л, 10 л
РО ЗХ ІД
- до 11 мI 2/л при одноразовому фарбуванні
ТЕМ ПЕРАТУРА ЗБ ЕРІГАНН Я
- від +0°С до +30°С у щільно
закритих упаковках
Д О С ТУ П Н І КОЛЬ О РИ
Чорний
Білий
Темно-коричне- Зелена м'ята
Світло-сірий
ЇЗДЬ 9005
ЙАІ. 9010
вийРАІ_8017
ІЧАЬ 6029
ЯАЬ 7010
Світло-червоний Зелений
ЯАЬ 3020
трав'яний
ЇЗДІ. 6010
Зелений
Світло-синій
Синій
RAL 6002
RAL 5012
RAL 5005
Г - глянцевий
предыдущая страница 37 Sniezka читать онлайн следующая страница 39 Sniezka читать онлайн Домой Выключить/включить текст