з а х и с т і д е к о р а ц ія д е р е в а - Б и р е г іа к
ЛАК АЛКІДНО-УРЕТАНОВИЙ
ДЛЯ ПАРКЕТУ
висока стійкість до подряпин
та стирання
тверді покриття
швидке висихання, слабкий запах
зручний у використанні
зберігає натуральний малюнок
шарів деревини
ш
не потребує ґрунтування
Б и Р Е Ш -А К Л А К А Л КІД Н О -УР ЕТА НО ВИ Й ДЛЯ П А Р КЕ ТУ
виго-
товлений на базі алкідно-уретанової смоли з розчинниками, з до-
даванням допоміжних та облагороджуючих речовин. Характери-
зується слабким запахом під час нанесення, а отримані покриття
отримують відмінну адгезію до основи, еластичність та твердість.
Б и Р Е т _ А К Л А К А Л КІД Н О -УР ЕТА Н О ВИ Й Д Л Я П А Р КЕ ТУ
при-
значений для фарбування дерев'яних та деревопохідних еле-
ментів всередині приміщень, особливо для паркетів, підлог, мо-
заїк, стінних панелей, будівельної столярки, меблів, прилавків та
інших столярних виробів. Завдяки своїй високій стійкості до по-
дряпин та стирання особливо рекомендується для фарбування
паркетів і підлог в школах, гімнастичних залах та інших гро-
мадських приміщеннях. Лак характеризується високою еластич-
ністю покриття, відмінною адгезією та швидким висиханням.
Високоякісна сировина та старанно підібрана консистенція за-
безпечують відсутність неприємного запаху під час фарбування
та чудове розлиття по поверхні. Завдяки усім цим властивостям
лак забезпечує тривалий захист та декорування лакованих по-
верхонь.
ТЕР М ІН П РИ ДА ТН О С ТІ Д О В И КО РИС ТА НН Я
- 24 місяці від
дати виготовлення
УП А КО В КИ
- металеві банки: 1 л, 5 л
РО ЗХІД
- до 15 м2/л при одноразовому фарбуванні
ТЕМ ПЕРА ТУРА ЗБ ЕРІГА НН Я
- від +5°С до +30°С у щільно
закритій упаковці
Д О С ТУП Н І КОЛЬОРИ
С ТУП ІН Ь БЛИСКУ:
Безбарвний
високий глянець
глянець
напівматовий
матовий
предыдущая страница 34 Sniezka читать онлайн следующая страница 36 Sniezka читать онлайн Домой Выключить/включить текст